Otvorena prva digitalna čitaonica

Otvorena je prva digitalna čitaonica „Prota Ignjat Vasić“ u nadograđenom delu Biblioteke Vukovog zavičaja.