SMS poruke i naša slova

Da li ste primetili da se broj rasploživih karaktera u SMS poruci smanjuje unosom naših slova? Da li se radi o triku mobilnih operatera za povećanjem profita preko naših ledja? Sledi odgovor…

Na primer, ako unesete nekoliko karaktera iz engleskog alfabeta u SMS poruku, a zatim unesete neko naše slovo, broj preostalih dostupnih karaktera će se smanjiti na 70.  Svaki sledeći uneti karakter će oduzimati po jedan od preostalog broja (kalkulator SMS karaktera možete pogledati OVDE).

Iz ugla običnog građanina, s obzirom na bezbrojne oblike nepravde koje doživljavamo, većina nas bi naslutila da se radi velikoj prevari mobilnih operatera. Ali, po sredi je nešto sasvim drugo.

U SMS saobraćaju, po pravilima definisanim GSM protokolom, jedna SMS poruka se sastoji od 140 okteta odnosno 1120 bita.

Deljenjem sa 7 (kodiranjem poruke 7-bitnim engleskim alfabetom – detaljnije OVDE) dobijamo broj 160, koji definiše broj raspoloživih karaktera za kucanje SMS poruke.

Kucanjem bilo kog karaktera van engleskog alfabeta, uključujući i naša slova, kodiranje SMS poruke će se obaviti 16-bitnim alfabetom i iznosiće 70 karaktera. (detaljnije OVDE)

Ako se iskoristi bilo koje naše slovo, telefon automatski umesto 7-bitnih karaktera počinje da koristi 16-bitni način kodiranja. Svaki sledeći karakter koristiće 16 bitova umesto 7, tako da se broj dostupnih karaktera smanjuje sa 160 na 70.

Da zaključimo, razlog navedenog tarifiranja SMS poruka zavisi od pravila definisanih GSM protokolom, na koji mobilni operateri ne mogu da utiču.

Da li su tvorci GSM protokola mogli odmah u početku da definišu unificiran način kodiranja ili da eventualno povećaju broj dostupnih karaktera u jednoj SMS poruci, otvara drugu temu za razmišljanje.

Redakcija City info Loznica

#OstaniKodKuće