Izmene Zakona o zaštiti stanovništva – kazne privredi nadrealne, moguća obavezna vanredna imunizacija

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Izmenama zakona komunalni milicajci i gradski komunalni inspektori mogu da:

– izriču kazne na licu mesta zbog nenošenja maske ili nepoštovanja fizičke distance na otvorenom ili u zatvorenom prostoru,

– napišu kaznu od 5.000 dinara na licu mesta fizičkom licu koje ne nosi masku ili ne poštuje propisanu fizičku distancu
.

Kazne za pravna lica su u rasponu od 50.000 do 300.000 dinara, a visina kazne zavisi od odredbe koju krše.

Zakonom je propisano da je kovid-19 zarazna bolest i to zarazna bolest koja se prenosi vazduhom. Osoba koju tokom epidemiološkog ispitivanja epidemiolog označi kao „kontakt“ mora da se pridržava mera i uputstava koje odredi nadležni lekar.

Definicije:

Lična zaštita od infekcije koja predstavlja obavezu svakog pojedinca da preduzme mere lične zaštite zdravlja i života u skladu sa prirodom bolesti, a usled nepridržavanja kojih može doći do ugrožavanja zdravlja i života drugih.

Kućna izolacija je mera kojom se nalaže lečenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja obolelima od zarazne bolesti, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka bolesti i obolelima kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima. Tu meru nalagaće lekar specijalista za infektivne bolesti ili lekar u skladu sa naredbama ministarstva o čemu će obavestiti nadležnog epidemiologa.

Karantin u kući je mera kojom se ograničava sloboda kretanja i nalaže praćenje zdravstvenog stanja licima koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa zaraženim.

Izmenama Zakona u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti može se odrediti i preporučena ili obavezna vanredna imunizacija protiv te zarazne bolesti za sva lica, odnosno za određene kategorije, ako se utvrdi opasnost od prenošenja te zarazne bolesti.

Obavezna ili preporučena vanredna imunizacija naređuje se aktom ministra, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

IZMENE ZAKONA SU NA SNAZI OD DANAS, 13.11.2020. DAKLE, OPREZ!

Foto: Tanjug/Oksana Toskić