Pravila o privatnosti

  1. Opšte

City Info poštuje privatnost svakog lica koje poseti našu internet stranicu ili koristi našu aplikaciju. Želeli bismo da Vas informišemo o tipu podataka koje City Info prikuplja i o načinu na koji se ti podaci koriste. Takođe ćete saznati i kako možete da proverite tačnost informacija i da se postarate da City Info te podatke izbriše. Podaci se prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti Republike Srbije. Preduzimamo sve neophodne mere da bismo obezbedili puno poštovanje tih zakonskih propisa.

Ovo saopštenje o zaštiti privatnosti ne odnosi se na internet stranice kojima se može pristupiti sa linkova naznačenih na City Infoovim veb sajtovima.

  1. Prikupljanje, upotreba i obrada podataka o ličnosti

Prikupljamo podatke koji se odnose na konkretnu ličnost radi obrade i korišćenja samo ako dobrovoljno odlučite da unesete te podatke ili izričito date svoj pristanak na to. Kada date tu vrstu saglasnosti, prihvatate sledeće uslove korišćenja.

Sve eventualne promene u ovom saopštenju o čuvanju privatnosti biće objavljene na ovoj stranici. To vam omogućuje da blagovremeno saznate sve o tome koje podatke skladištimo i na koji način prikupljamo i koristimo te podatke.

  1. Bezbednost

City Info će Vaše podatke uskladištiti potpuno bezbedno i zato će preduzeti sve mere neophodne za zaštitu Vaših podataka od gubitka, zloupotrebe ili promena.

  1. Vaše želje i zahtevi / službenik zadužen za zaštitu podataka

Uskladištene podatke City Info će izbrisati po isteku zakonskog roka ili po isteku ugovorom predviđenog roka skladištenja, ili ukoliko oni City Info-u više nisu potrebni. U svakom trenutku Vi, razume se, možete zatražiti da podaci koji se odnose na Vas budu izbrisani. Takođe imate pravo da u svakom trenutku povučete pristanak koji ste dali za buduću obradu podataka o vašoj ličnosti. U takvim slučajevima, ako imate bilo kakvu drugu želju u vezi sa podacima koji se odnose na Vašu ličnost, molimo Vas da dostavite e-mail na našu adresu info@CityInfo.rs . Takođe Vas molimo da nas na ovaj način kontaktirate ako želite da saznate da li smo prikupili neke podatke o Vama i, ako jesmo, koji su to podaci. Postaraćemo se da smesta odgovorimo na Vaše pitanje.